Regulamin

Nazwa: PROGRESS GROUP
Adres: Smallandlaan 29B, 2660 Antwerpia, Belgia
Adres e-mail: webshop@progressgroup.be
Numer telefonu: (+32) 3 334 11 14
NIP: BE 0533.902.846

I. Procedury zakupów online

Artykuł 1 – Przedmiot oraz obszar zastosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron w ramach sprzedaży produktów poprzez stronę internetową http://www.progressgroup.be/, dostępnych pod adresem Smallandlaan 29B, 2660 Antwerpia, Belgia. Niniejsze Ogólne Warunki obejmują jedynie sprzedaż produktów prezentowanych na Stronie.

1.2. Ogólne Warunki zostają zawarte pomiędzy spółką / osobą fizyczną PROGRESS GROUP (NIP BE 0533.902.846), z siedzibą statutową przy Smallandlaan 29B, 2660 Antwerpia, Belgia, zwaną dalej “Sprzedający”, z jednej strony a osobą, która odwiedza Stronę oraz pragnie dokonać zakupu, zwaną dalej “Klient”, z drugiej strony. Klient oraz Sprzedający razem zwani dalej “Strony”. Strony są zgodne, że ich stosunek jest regulowany wyłącznie niniejszymi Ogólnymi Warunkami, z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej umowy.

1.3. Każde zamówienie Produktu lub usługi oferowanych na Stronie, zakłada uprzednie zapoznanie się oraz wyraźne przyjęcie przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków, bez konieczności uwarunkowania tego przyjęcia złożeniem przez Klienta podpisu na piśmie. Zgodnie z wiążącymi w Belgii postanowieniami prawnymi odnoszącymi się do podpisów elektronicznych, Sprzedający może zamówienie Klienta złożone w ramach oferowanych procedur (zob. art. 2.3) potraktować jako podpis elektroniczny pełniący tą samą funkcję co podpis na piśmie, z wynikającymi z tego skutkami umownymi.

1.4. Klient, który zamawia Produkt na Stronie musi posiadać pełną zdolność prawną.

1.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmian Ogólnych Warunków a nową ich wersję udostępni Użytkownikom na Stronie.

 

Artykuł 2 – Ochrona osobistej sfery życiowej

Przedsiębiorstwo PROGRESS GROUP kładzie nacisk na respektowanie udzielonego mu zaufania oraz na staranne dostosowanie zobowiązań prawnych w sprawie ochrony osobistej sfery życiowej. Z tych powodów jako Klient dysponujesz prawem wglądu, zmiany, korekty i usunięcia dotyczących ciebie danych, prawa które możesz wykonać poprzez nawiązanie z nami kontaktu, listownie na adres Smallandlaan 29B, 2660 Antwerpia, Belgia, mailowo na adres webshop@progressgroup.be lub telefonicznie pod numerem (+32) 3 334 11 14.

 

Artykuł 3 – Procedury zakupów online

3.1. Cena zakupu za Produkt lub usługę

Cena każdego Produktu lub każdej usługi sprzedawanych na Stronie wyrażona jest w Euro, zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, które obciążają Klienta. Na fakturach zostaną podane ceny Produktów, obowiązujące w momencie potwierdzenia zamówienia, nawet jeśli Sprzedający po transakcji zakupu zmienił swoje ceny.

3.2. Koszty dostawy

Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty, oprócz Ceny zakupu zamówionych Produktów, również kosztów dostawy. Na fakturach zostaną podane stawki kosztów obowiązujące w momencie potwierdzenia zamówienia, nawet jeśli stawki kosztów zostaną zmienione po transakcji zakupu. Koszty te nie zostaną zwrócone Klientowi w przypadku, gdy odeśle on swoje Zamówienie na mocy prawa do odstąpienia lub prawnej rękojmi, tak jak reguluje to artykuł 6, odpowiednio artykuł 7 niniejszych Ogólnych Warunków.

3.3. W celu realizacji Zamówienia Klient powinien wypełnić dostępny na Stronie formularz zamówienia, przesłać maila pod adres webshop@progressgroup.be lub dokonać swojego zamówienia telefonicznie; tymi drogami będzie również musiał udzielić informacji, które są wymagane podczas transakcji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące wynikiem podania błędnych danych. Poprzez umieszczenie swojego Zamówienia Klient akceptuje integralność niniejszych Ogólnych Warunków oraz zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty łącznej.

3.4. Procedura złożenia zamówienia

  • Kliknij na wybrany produkt, wybierz ewentualnie odpowiedni rozmiar i właściwy kolor a następnie przycisk – dodaj do koszyka
  • Po dodaniu wszystkich wybranych produktów, kliknij na koszyk, skontrolujesz tutaj swoje zamówienie oraz będziesz mógł dodać ewentualnie jeszcze większą liczbę artykułów
  • Jeśli produkty w twoim koszyku się zgadzają przechodzisz do procedury złożenia zamówienia. W przypadku, gdy nie posiadasz jeszcze konta, najpierw je utwórz. Jeśli posiadasz już konto zaloguj się przy użyciu twoich danych.
  • Następnie wybierz adres dostawy (jeśli nie został on ustawiony standardowo). Wybierz oczekiwany sposób dostawy. Następnie wybierz sposób płatności. Potem kliknij na dalej aby otrzymać ostateczny przegląd twojego zamówienia, w którym możesz dodać jeszcze ewentualne uwagi.
  • Po tym jak zaakceptujesz ogólne warunki będziesz mógł potwierdzić twoje zamówienie. W przypadku, gdy wybrałeś płatność elektroniczną kartą kredytową zostaniesz przekierowany na stronę web celem dokonania płatności. Następnie otrzymasz e-mail potwierdzający z przeglądem twojego zamówienia.

3.5. Zapisane przez Sprzedającego dane stanowią dowód na powstanie stosunków umownych pomiędzy Stronami.

3.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania każdego zamówienia lub każdej dostawy w przypadku istniejącej kwestii spornej z Klientem, braku płatności całości należnej kwoty lub jej części przy następnym zamówieniu lub odmowy ze względu na ustawienia bankowe dotyczące dopuszczalności płatności kartą kredytową. W takim przypadku Sprzedający nie może być postawiony do odpowiedzialności.

3.7. Klient może anulować swoje zamówienie, gdy nie zostało ono jeszcze wysłane. Zamówienie zostanie anulowane natychmiastowo, tak samo jak prośba o dokonanie płatności w przypadku, gdy płatność nie została jeszcze dokonana. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał już płatność zwróci Klientowi integralną Cenę zakupu. Po dostawie zakupionych produktów Klient nie może już anulować zamówienia, może jednak wykonać swoje prawo do odstąpienia (zob. artykuł 6).

 

Artykuł 4 – Procedury dotyczące płatności

4.1. W celu dokonania płatności za Zakupy Klient posiada wybór różnych sposobów płatności:

  • kartą kredytową typu Visa, Mastercard czy American Express
  • Bancontact

4.2. Ważność płatności zostanie potwierdzona po weryfikacji z wysyłającą instytucją bankową. W przypadku, gdy płatność zostanie potwierdzona nastąpi odpis zgodnie z procedurami uzgodnionymi z instytucją bankową, która wydała kartę. Produkt(-ty) pozostaje(-ją) własnością Sprzedającego do momentu otrzymania przez niego całkowitej płatności.

4. 3. Odpowiedzialność

Sprzedający nie może być postawiony do odpowiedzialności za niedogodności lub szkodę związane z użytkowaniem sieci internetowej (m. in. wirus informatyczny). Choć sprzedający próbuje, aby strona była dostępna 24 godziny na dobę nie może on zostać postawiony do odpowiedzialności za fakt, iż z jakichkolwiek przyczyn strona przeszła na określony czas w tryb offline. Sprzedający nie udziela również gwarancji, że dostęp do strony będzie nieprzerwany, terminowy lub bezbłędny. Oprócz tego może mieć miejsce sytuacja, że koniecznym będzie wykonanie napraw, pielęgnacji lub wprowadzenia nowych produktów bądź funkcji.

Dostęp do strony może być czasowo lub na stałe umorzony lub wycofany w stosunku do klienta lub wszystkich użytkowników, i to w każdym czasie, bez uprzedniego poinformowania.

 

Artykuł 5 – Wysyłka i czasy dostawy

5.1. Dostawa Produktu(-ów), które stanowi(-ą) przedmiot transakcji, zostanie wykonana przez Sprzedającego, do każdego miejsca w krajach Benelux. Sprzedający dołoży starań, aby Zamówienie zostało wysłane na podany przez Klienta adres w przeciągu paru dni po potwierdzeniu Zamówienia. Kurier pojawi się pod podanym przez klienta adresem pomiędzy godz. 8 a 18, w dni robocze, oraz przekaże paczkę adresatowi lub każdej innej znajdującej się pod podanym adresem osobie. Po stronie Klienta leży odbiór paczki bądź skontaktowanie się z kurierem w celu uzgodnienia nowego sposobu dostawy paczki. W przypadku, gdy Klient w przeciągu terminu 2 tygodni nie uzgodni nowej Dostawy lub w przypadku, gdy będzie nieobecny podczas nowej dostawy Zamówienie zostanie automatycznie odesłane do Sprzedającego. W takim przypadku od Klienta będą roszczone ewentualne dodatkowe koszty dostawy.

5.2. Każda dostawa zostanie uznana za dokonaną jak tylko Produkt zostanie przyjęty przez Klienta, z automatycznym przeniesieniem ryzyka na Klienta.

5.3. Podczas przyjęcia swojej paczki Klient powinien skontrolować jakość swojego zakupu. Posiada on również prawo do poinformowania o ewentualnych skargach na mocy jego prawa do dostąpienia lub prawa rękojmi, tak jak reguluje to artykuł 6, odpowiednio artykuł  7 niniejszych Ogólnych Warunków. Może on również odmówić przyjęcia paczki w przypadku, gdy jest jednoznaczne, że została otwarta lub w przypadku, gdy wykazuje widoczne ślady uszkodzenia, będące skutkiem zaniedbania w trakcie dostawy. W drugim przypadku o skargach należy poinformować sprzedającego w przeciągu trzech dni roboczych od dostawy paczki.

5.4. Progress Groep przygotuje zamówione artykuły do wysyłki dopiero po otrzymaniu płatności. W przypadku zamówień na terenie Belgii należy uiścić 9,95 euro (włącznie z podatkiem VAT), na terenie Niderlandów 12,95 euro (włącznie z podatkiem VAT) tytułem wysyłki i jej obróbki. Artykuły zamówione poprzez ten sklep internetowy zostaną doręczone w Belgii, Niderlandach i Luksemburgu. Na prośbę możliwa jest również dostawa do innych państw.

Dostawa odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej DPD, chyba że uzgodniono inaczej, koszty dostawy zostaną naliczone Klientowi.

Dotyczy to produktów, które w momencie zamówienia znajdują się w magazynach Progress Groep. W przypadku, gdy nie ma ich w magazynach, a będą musiały zostać zamówione u zewnętrznego dostawcy, Progress Group nie zobowiązuje się do określonego terminu dostawy.

 

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia i procedury dotyczące zwrotów

6.1. Konsument ma prawo do poinformowania o odstąpieniu przez niego od Kupna, bez grzywny i bez podania przyczyny, w przeciągu terminu czternastu (14) dni kalendarzowych, począwszy od kolejnego dnia po dniu dostawy artykułu/produktu lub po dniu zawarcia umowy o usługi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 2010 dotyczącej praktyk rynkowych i ochrony praw konsumenckich. Począwszy od wyrażonego zamiaru Klienta aby odesłać całość lub część Zamówienia, posiada on termin 10 dni kalendarzowych aby odesłać Produkty do Sprzedającego. W przypadku niedotrzymania tego terminu Klient zostanie pozbawiony jego prawa do odstąpienia a jego zamówienie zostanie uznane za zakończone.

6.2. Zwrot do Sprzedającego będzie miał miejsce na następujący adres: Smallandlaan 29B, 2660 Antwerpia, Belgia. Klient może wybrać sposób dostawy (osobiście lub ...), jednak musi być świadomy, że należności i ryzyko związane z wysyłką zwrotną paczki są na jego koszt, oraz że musi on przechowywać potwierdzenie wysyłki.

6.3. W przypadku, gdy Klient skorzysta z jego prawa do odstąpienia Sprzedający zobowiązuje się, po przeprowadzeniu kontroli zwróconych artykułów (zob. artykuł 6.5.) do przelania Klientowi Ceny zakupu najpóźniej w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych, licząc od momentu otrzymania przez Sprzedającego wysyłki zwrotnej paczki, wyłączając koszty dostawy.

6.4. Procedury płatności zwrotnej

W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie kartą kredytową otrzyma on zwrot wartości Ceny zakupu odesłanych artykułów na użytą kartę. Płatność zwrotna dla Klienta odbędzie się zgodnie z procedurami uzgodnionymi z bankiem, który jest wydawcą karty. W przypadku, gdy Klient zapłacił innym sposobem płatności płatność zwrotna będzie miała miejsce przelewem na podany Sprzedającemu numer rachunku. Sprzedający zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieważnej płatności zwrotnej spowodowanej podaniem niewłaściwego numeru rachunku przez Klienta.

6.5. Klient nie będzie mógł wykonać wspomnianego prawa do odstąpienia w przypadku, gdy dostarczone Produkty były wyraźnie używane, zabrudzone, i/lub uszkodzone lub gdy brakuje w nich elementów.

Dostawa dóbr przygotowanych zgodnie z wyszczególnieniem Klienta lub które są wyraźnie przeznaczone dla szczególnej osoby, które zostały zamówione specjalnie dla Klienta muszą zostać odesłane w ich pierwotnym, nieotwartym opakowaniu, włącznie ze wszystkimi dokumentami i akcesoriami. W przypadku, gdy odesłane artykuły nie zostaną przyjęte z powyżej podanych powodów Klient będzie zmuszony, bez zwrotu płatności, je ponownie przyjąć.

 

Artykuł 7 – Prawo rękojmi

7.1. W stopniu w jakim Klient występuje w charakterze konsumenta oraz w stopniu w jakim produkt stanowi produkt konsumpcyjny, Klient korzysta z prawa rękojmi dotyczącego jakiegokolwiek braku zgodności dostarczonych produktów, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem belgijskim oraz w okresie wynoszącym dwa lata od momentu dostawy. Każda usterka stwierdzona w okresie 6 miesięcy od momentu dostawy zostanie potraktowana jako brak pierwotny. Po tym 6 miesięcznym okresie Sprzedający może, w przypadku gdy umożliwiają to okoliczności, poddać rozważeniu fakt, czy brak zgodności był obecny już podczas dostawy produktu. W przypadku, gdy warunki gwarancyjne zostaną spełnione, Klient może złożyć roszczenia o wymianę artykułu, bez dodatkowych kosztów, w okresie realnego terminu oraz w zależności od dostępności porównywalnych artykułów lub zwrotu Ceny ich zakupu. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wymiany lub płatności zwrotnej w ramach gwarancji, w przypadku, gdy okaże się, że artykuł nie był używany przez Klienta zgodnie z instrukcją obsługi lub z jego przeznaczeniem.

7.2. W przeciwieństwie do prawa do odstąpienia (zob. artykuł 6) Sprzedający wypłaci Klientowi zwrot kosztów za artykuł w stosunku, do którego Klient zgłasza roszczenia na skutek prawnej rękojmi w stopniu w jakim wysyłka zwrotna zostanie wykonana przez wybranego przez Sprzedającego kuriera a artykuł będzie mógł być przedmiotem wymiany bądź zwrotu płatności (zob. artykuł 7.1). W przypadku wymiany dostawa będzie miała miejsce również na koszt Sprzedającego.

 

Artykuł 8 – Kwestie sporne

8.1. Niniejsze Ogólne Warunki podlegają pod ustawodawstwo belgijskie. Każda kwestia sporna, w której nie można znaleźć porozumienia polubownego, będzie rozpoznawana wyłącznie przez kompetentne sądy okręgu prawnego NIP BE 0533.902.846.

8.2. Wymiana pomiędzy obydwoma Stronami, przechowywana przez Sprzedającego, będzie miała moc dowodową, która będzie mogła być przyjęta za porozumieniem.

8.3. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią całość umowną pomiędzy obydwoma Stronami. Dążymy do ich aktualizacji zgodnie z belgijskimi zmianami prawnymi, które będą mogły mieć na nie wpływ. Może jednak mieć miejsce sytuacja, że jeden lub większa ilość artykułów na mocy prawa lub końcowego orzeczenia kompetentnego sądu zostanie uznana za unieważnioną. W takim wypadku pozostałe warunki pozostaną niezmiennie w mocy.

Back to Top
Changing Cookie Settings

Dear users, this website stores cookies on your computer. Their purpose is to improve your website experience while providing you with more personalized services.

If you would like more information about the cookies we use, please see our Privacy Policy. By accepting cookies, you consent to their use. You can also adjust their settings.

If you refuse cookies, your information will not be tracked when you visit this site. Only one cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.

  • Change the parameters
  • Accept all cookies and continue to the website